กังนัม คลินิก (Siam Square)

โทรศัพท์ : 090-665-3616, 098-269-7450

Line : @gangnamclinic

108 สยามสแคว์ ซอย 1 พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

กังนัมคลินิก สยามเซ็นเตอร์

Gangnamclinic สาขาฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต

94 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

(Future Park Rangsit)

ห้องเลขที่ PLZ.3.FHS001

โทร :062-871-2333. 062-871-3332. 

Gangnam ปิ่นเกล้า

Gangnamclinic สาขาเมเจอร์ปิ่นเกล้า

เลขที่ 554/1 อาคารศูนย์การค้าเมเจอร์ปิ่นเกล้า

(Major Pinklao)

ห้องเลขที่ 104 ชั้น 2 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพ 10700

โทร : 084 228 3233 ม 084-238-3233

กังนัม คลินิก