Tag Archives: ศัลยกรรมคาง

ศัลยกรรมเสริมคาง

เสริมคาง ทำคาง ศัลยกรรมคาง

ศัลยกรรมคาง เสริมคาง เสริมคาง ด้วยเทคนิคเฉพาะ ก็ต้องที่ Gangnam Clinic  สิคะ | การทำศัลยกรรมเสริมคางจะสามารถช่วยเติมเต็มโครงหน้า เพราะคางนั้น เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากในกำหนดมิติของใบหน้าส่วนล่าง คางสวยเรียวยาว ย่อมเป็นสิ่งที่สาวๆทุกคนอยากจะมี ซึ่งแน่นอนว่า หลายคนเลือกจะเสริมด้วยซิลิโคน หรือที่เรียกว่าการเสริมคางนั่นเอง แต่ผลลัพธ์คือ คางที่ได้อาจทำให้ดูไม่เป็นธรรมชาติเท่าที่ควร  ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน หรือขึ้นอยู่กับฝีมือของแพทย์ศัลยกรรมเองก็ตาม   เรามาดูวิธีการศัลยกรรมแก้ไขคางสั้น เพื่อให้คุณลูกค้าได้ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจทำศัลยกรรม ใครเหมาะกับการทำ “ศัลยกรรมแก้ไขคางสั้น” คนที่มีอาการสบฟันผิดปกติ คางยื่นออกมาข้างหน้า คนที่คางเล็กมากเกินไป คางหดสั้นเข้าไปด้านใน คนที่โครงหน้าไม่ได้รูป กรามและคางไม่สมส่วน คนที่ใบหน้าสั้น สัดส่วนคางไม่เข้ารูปกับสัดส่วนใบหน้าส่วนอื่นๆ ศัลยกรรมด้วยการตัดแต่งกระดูกคาง (osteotomy) วิธีการนี้ทำโดยการตัดคางในแนวตามขวางและเลื่อนกระดูกคางขึ้นมาข้างหน้า เหลาให้รูปทรงเหมาะสมเข้ารูป ก่อนที่จะใช้ Fixation plate ยึดคางให้เข้าที่ การเสริมคางด้วยซิลิโคนหรือกอร์เทก (implant insertion) วิธีการนี้คือการเสริมคางโดยใช้วัสดุซึ่งแล้วแต่ดุลยพินิจของแพทย์ว่าจะ เป็น silicone, goretex ,medpore หรือ filler เพื่อให้คางดูยาวเรียวขึ้นได้รูป   Gangnam Doctor Tips […]